Livsstilssykdommer

Livsstilssykdommer

Mennesket er ikke glad i å sette grenser for seg selv, så vi har alltid hatt det man kaller livsstilssykdommer. Dette er sykdommer som vi kan knytte til hvordan vi lever. Jeg er rimelig sikker på at selv steinalder folk hadde det. De levde kanskje ikke lenge nok til å bli plaget, men de hadde sikkert både senebetennelser og annet som følge av overbelastninger.

Den moderne livsstilen

I dag så sitter vi mye i ro og jobber på kontorer. Etter en lang dag med intenst arbeid på kontoret så drar vi hjem og fortsetter å sitte i ro. Men nå bytter vi aktivitet. Istedenfor å jobbe med kontorarbeid, pedagogisk arbeid eller sitte i kassen, så tar vi frem nettbrett og mobiler og andre dingser. Så setter vi i gang og begynner å bruke hodet på en annen måte, men fremdeles stiller vi strenge krav til hjernen.

Noen trener på treningssentre et par ganger i uken, men dette betyr at de er svært passive resten av tiden. Så er det de som går seg en tur hver dag etter jobb. Dessverre så viser tallene rundt overvekt at det er for mange som ikke klarer å holde seg i aktivitet. Folk beveger seg ikke nok til å forbrenne maten de spiser.

Samfunnet som helhet bruker også mye medisiner. Det skrives ut enorme mengder medisiner for å bekjempe depresjon og mentale problemer, andelen smertestillende øker og andelen antibiotika er også sterkt økende. Dette skaper problemer ettersom medisinene blir mindre effektive. Vi sliter allerede med en økende mengde med resistente bakterier, altså bakterier som ikke kan bekjempes med antibiotika.

Selvsagt så er det også mange fordeler; lengre levetid, bedre helse jevnt over og mye mer. Men fordelene er folk flest svært klar over. De er mindre fokusert på medaljens bakside.

Sykdommene

Det er svært vanskelig å vite nøyaktig hva som er årsaken til sykdommene, men det er flere sykdommer som legene i stor grad knytter til vår livsstil. Dette er sykdommer som diabetes 2, ME, hjerte- og karsykdommer og en rekke andre sykdommer. Noen mener at kreft også er noe som skyldes at vi er overbelastet. Det er vanskelig å vite ettersom legevitenskapen og innhenting av data ikke alltid har vært så god som den er i dag. Det er mulig at mye av dette var et problem også før i tiden, men at vi bare mangler dataen for dette. Men uansett så er det et faktum at vi må bruke mye krefter på å holde oss friske, selv om vi har tilgang på mange forskjellige nye medisiner.